Kung Fu w Wietnamie

Chińskie style kung-fu, po upadku rdzennej dynastii Ming (1644), ''wędrowały'' do różnych regionów Azji. Wraz z nadejściem okupacji mandżurskiej, zniszczeniu uległ klasztor Shaolin. Wielu mistrzów sztuki walki uciekło z Chin do Wietnamu. Tam bez przeszkód mogli rozwijać, a także nauczać kung-fu. Obecność chińskich mistrzów miała ogromny wpływ na ewolucje rodzimych stylów ''vo'', lecz z drugiej strony niektóre odmiany kung-fu uległy procesowi ''wietnamizacji''. Znaczy to, że część stylów asymilowała się w nowym środowisku tracąc swój pierwotny charakter, gdy druga część starała się go zachować. Wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami ''vo'' oraz kung-fu spowodowała powstanie nowych szkół.

Na przełomie XIX i XX wieku Wietnam znalazł się pod okupacją francuską. Przez 130 lat karano śmiercią osoby uprawiające sztuki walki ! Tylko nieliczni praktykowali je w tajemnicy w tzw. klanach rodzinnych. Z tego powodu, a także ze względu na obecną sytuację Wietnamu, weryfikacja faktów historycznych dotyczących powstania i rozwoju większości szkół walki jest niemożliwa (w latach 1975-1994 uprawianie ''vo'' nie cieszyło się aprobatą władz).

Kolejny napływ Chińczyków do Wietnamu nastąpił pomiędzy latami trzydziestymi a pięćdziesiątymi XX wieku. Stało się tak z powodu wybuchu wojny chińsko-japońskiej (1937), a później w wyniku dramatycznych wydarzeń, które doprowadziły do władzy komunistów (1949). Z przyczyn historycznych i geograficznych style walki o chińskich źródłach szczególną popularnością cieszyły się w Sajgonie. Mieszka tam obecnie największa liczba imigrantów.

W wielu przypadkach trudno dziś powiedzieć kiedy i kto sprowadził do Wietnamu style walki o chińskim rodowodzie. Faktem natomiast jest, że są one w tym kraju dobrze znane, o czym przekonamy się "żeglując" po licznych stronach internetowych poświęconych viet vo dao. Poniżej wymienię nazwy wietnamskie oraz chińskie kilku szkół, które wynotowałem z witryny Vietnames Martial Arts:

Bach Ho Quyen / Bai Hu Quan – styl Białego Tygrysa

Bach My Phai / Bai Mei Quan – styl Białej Brwi

Hac Ho Quyen / Hei Hu Quan – styl Czarnego Tygrysa

Hong Gia / Hong Jia Quan – styl rodziny Hong (Hung)

Long Qing Phai / Long Xing Pai – styl Smoka

Mei Hoa Quyen / Mei Hua Quan – styl Kwiatu Śliwy

Thieu Lam / Shaolin

Vinh Xuan Quyen / Yong Chun Quan – styl Pięknej Wiosny

Vo Dang / Wu Dang

Dariusz Muraszko