Hu Lung Pai

Przekazy historyczne na temat stylu Hu Lung Pai są bardzo skąpe. Wiadomo, że metoda walki oparta na technikach tygrysa i smoka powstała w XVIII wieku na południu Chin. Choć wymienia się nazwiska twórców tego specyficznego stylu, to wiele przemawia za tym, iż były to postaci fikcyjne. Pięść Tygrysa i Smoka nawiązuje koncepcyjnie i technicznie do systemu Pięciu Zwierząt Shaolin (Wu Xing Quan). Warto jednak podkreślić, iż ruchy lamparta, węża, żurawia oraz smoka stanowią (w przekazie polskim) zaledwie 20 - 30% materiału technicznego stylu. Z tego powodu tzw. Pięść Czarnego Tygrysa (Hei Hu Quan) jest wizytówka Hu Lung Pai. Podstawowa techniką używaną w formach tygrysa jest mocne pchniecie podstawa dłoni. Przy bardziej złożonych akcjach ręka powinna być uformowana na kształt pazurów, co umożliwia wykonanie zahaczeń, dźgnięć czy ruchów "rozdzierających". Celami ataków są wówczas miejsca szczególnie wrażliwe na ciele człowieka takie jak: oczy, krtań, krocze i niektóre mięśnie.

Nieco inna koncepcję posiadają kombinacje i formy smoka. Chiński smok stanowi produkt wierzeń duchowych, zaczerpniętych przede wszystkim z mitologii. Cechami charakterystycznymi tych form są: kolistość ruchów, obroty wokół osi ciała, miękkość przechodząca do twardości oraz lekkość pozycji. Podobnie jak w przypadku technik tygrysa, w metodzie walki smoka take wykorzystuje się palce. Są one uformowane na kształt szponów i służą do chwytania ramion, uszu, części twarzy itd. W Hu Lung Pai zawarto idee i techniki różnych zasad kung fu. Nie wszyscy wiedza, że łączenie odmiennych stylów, czyli różnych koncepcji walki w tzw. style hybrydowe nie jest wymysłem i potrzebą wyłącznie czasów obecnych. Już w XVI wieku doceniono mnogość strategicznych rozwiązań bojowych słynnego niegdyś systemu Wu Xing Quan. Zastosowania technik z form Pięciu Zwierząt są klarowne i nie pozostawiają wątpliwości co do tego, w jakim celu powstały.

Pięść Tygrysa i Smoka, tak jak i inne style kung fu uległa procesowi zmian. Warto wspomnieć, że na przestrzeni lat wykształciło się kilka szkół (odmian) Hu Lung Pai. Jako uznanego mistrza jednej z nich wymienia się Huo Suk Feng`a. Z kolei w Wietnamie głośno było o mistrzu Pham Thanh Su, który nauczał chińsko – wietnamskiego stylu Tygrysa i Smoka Long Ho Hoi. Współcześni liderzy Long Ho – pomimo, iż nie są Chińczykami - także powołują się na shaolińskie korzenie tej metody walki. Rodzinny styl Hu Lung Pai trafił do Polski w latach 70 – tych za sprawa Wietnamczyków. Obecnie głównym instruktorem tego przekazu jest Dariusz Muraszko, który od ponad 30 lat propaguje Pięść Tygrysa i Smoka.