III Ogólnopolski Turniej Kung Fu w Słupsku - kilka fragmentów. Rok 1989.

W kwietniu 1989 r. odbył się w Słupsku wzorowo zorganizowany III Ogólnopolski Turniej Kung Fu. Został on uznany za historyczny, tak jak i pierwszy z roku 1987 (Łódź). Słupska Szkoła Hu Lung Pai Kung Fu działająca przy ognisku TKKF "Semafor" podjęła na parkiecie hali "Gryfia" najlepszych zawodników chińskich sztuk walki. Impreza była archiwizowana przez dwu operatorów kamer VHS. Jedną z taśm video przechowywano w Domu Kultury Kolejarza. Na skutek zaniedbań materiał przepadł. Wydawało się, że już nikt nigdy nie obejrzy legendarnych zawodów… Jednak po latach, dzięki działaniom instruktora Dariusza Muraszko, pojawiła się możliwość pozyskania nagrania od drugiego operatora. Stosunkowo niedawno archaiczny zapis VHS został przekonwertowany do postaci pliku. Poniżej znajduje się 3 minutowy mix wykonany przez Andrzeja Konarskiego, praktyka stylu Chuojiao Fanzi. Dariusz Muraszko po raz pierwszy zgodził się upublicznić występ, w którym brał udział (walka pokazowa). Warto nadmienić, że wymieniony bardzo nie lubi być filmowanym. Jakikolwiek klipy z udziałem słupskiego instruktora Hu Lung Pai są praktycznie nie do namierzenia w internecie. Zatem wróćmy do roku 1989 i zobaczmy jaki poziom wyszkolenia prezentowali wasi rówieśnicy.

Osoby pragnące wstępnie ocenić pryncypialną wersję stylu Tygrysa i Smoka Kung Fu Vo, a pisząc dokładnie – techniki Pięciu Zwierząt, niech z uwagą obejrzą walkę pokazową (D. Muraszko po prawej stronie). Ponoć do dziś robi ona pozytywne wrażenie na znawcach chińskich sztuk walki - [ pobierz plik ]